.

Έκθεση της ΡΑΕ για την Ποιότητα των Υπηρεσιών του Δικτύου Διανομής της ΔΕΗ τα Έτη 2004 – 2008

Έκθεση για την ποιότητα των υπηρεσιών του Δικτύου Διανομής της ΔΕΗ για τα έτη 2004 - 2008, έδωσε στη δημοσιότητα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και εντός του πρώτου εξαμήνου προβλέπεται να δημοσιοποιηθεί άλλη μία έκθεση που θα αφορά στο 2009. Η απόδοση του Δικτύου Διανομής της ΔΕΗ αναλύεται ως προς τη συνέχεια τροφοδότησης, την ποιότητα της τάσης και την ποιότητα εξυπηρέτησης.

Η Ρυθμιστική Αρχή επικρίνει τη ΔΕΗ για μη συστηματική παρακολούθηση των θεμάτων που σχετίζονται με την ποιότητα της τάσης, υπογραμμίζοντας ότι αντιμετωπίζονται μόνο όταν εμφανίζονται προβλήματα και όχι στη βάση της περιοδικής αξιολόγησης της κατάστασης του δικτύου, κάτι το οποίο θα επέτρεπε προληπτικές δράσεις ενώ κρίνει ότι η ΔΕΗ έχει αποσπασματική παρακολούθηση και στην ποιότητα της τάσης σε σχέση με τη σύνδεση μεγάλων φορτίων στο Δίκτυο.

Σε ό,τι έχει να κάνει με την ποιότητα της τάσης, η ΡΑΕ επισημαίνει ότι τα στοιχεία που παρασχέθηκαν ήταν δειγματοληπτικά, συνεπώς δεν επαρκούν για την αξιολόγηση του θέματος αυτού στο σύνολο του Δικτύου Διανομής.

Η ΡΑΕ αυτόν τον καιρό εκπονεί πιλοτικό έργο καταγραφής των ποιοτικών χαρακτηριστικών της τάσης στο Δίκτυο Διανομής και η ολοκλήρωσή του προβλέπεται στα τέλη Μαρτίου. Παράλληλα, διερευνώνται τρόποι αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου αυτού και των σχετικών υποδομών με τη συνεργασία της ΔΕΗ.

Σε ό,τι αφορά την ποιότητα εξυπηρέτησης, για τις νέες συνδέσεις το 2008 τα μεγαλύτερα ποσοστά εκπρόθεσμης εξυπηρέτησης παρατηρούνται στους νομούς Θεσσαλονίκης (37,1%) και Αττικής (19,4%), ενώ, αντίθετα, η Πελοπόννησος και η Ήπειρος παρουσιάζουν τα μικρότερα προβλήματα (3,7%).

Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις για την κατασκευή σύνδεσης καταγράφονται στους νομούς Αττικής (22,3%) και Θεσσαλονίκης (15,5%), ενώ οι μικρότερες στη Μακεδονία - Θράκη (3,9%). Υπάρχει όμως και ένα θετικό στοιχείο. Τα ποσοστά αποτυχίας για την τήρηση των δεσμεύσεων της ΔΕΗ σε επίπεδο ηπειρωτικού Δικτύου Διανομής είναι χαμηλά και παρατηρούνται κατά κανόνα για υπηρεσίες που απαιτούν εργασία πεδίου (τοποθέτηση - σύνδεση μετρητή, απάντηση σε αιτήματα κατόπιν αυτοψίας, επανασύνδεση).

Σε ό,τι έχει να κάνει με τη συνέχεια τροφοδότησης: Στην Πελοπόννησο και στην Ήπειρο το 2008 αντιστοιχούν περίπου 3,5 ώρες διακοπής ετησίως ανά χρήστη της μεσαίας τάσης και μόλις 9 λεπτά ανά χρήστη στη χαμηλή τάση. Ακολουθούν η Μακεδονία - Θράκη με περίπου 3 ώρες ετησίως ανά χρήστη στη μεσαία τάση και 4 λεπτά στη χαμηλή τάση, η κεντρική Ελλάδα με λίγο λιγότερο από 3 ώρες στη Μ/Τ και 8 λεπτά στη Χ/Τ, ο νομός Αττικής με περίπου 2,5 ώρες στη Μ/Τ και 11 λεπτά στη Χ/Τ, ενώ την καλύτερη εικόνα παρουσιάζει ο νομός Θεσσαλονίκης με 79 λεπτά στη Μ/Τ και 8 λεπτά στη Χ/Τ.

Για το είδος, το πλήθος και τη διαχείριση των παραπόνων που υποβάλλονται στη ΔΕΗ η ΡΑΕ δεν μπόρεσε να εξαγάγει χρήσιμα συμπεράσματα, δεδομένου, όπως επισημαίνει, ότι δεν συνοδεύονται από θεματική κατηγοριοποίησή τους.

Η ΡΑΕ εκτιμά ότι θα πρέπει:

- Να υπάρξουν γενικές αρχές για την καταγραφή και την αποτύπωση της απόδοσης του Δικτύου Διανομής της ΔΕΗ σε σχέση με την ποιότητα υπηρεσιών, η κατάρτιση των οποίων αποτελεί άμεση προτεραιότητα και θα αντιμετωπιστεί με τη σύνταξη ρυθμιστικών οδηγιών εντός του 2010.

- Να αξιολογούνται και να αξιοποιούνται από τη ΔΕΗ τα στοιχεία που συλλέγει, στο πλαίσιο της ανάδειξης προτεραιοτήτων σε σχέση με την ανάπτυξη των υποδομών και του γενικότερου επιχειρησιακού σχεδιασμού της.

- Να διερευνηθούν οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου από τη ΔΕΗ για τον μηχανισμό συλλογής στοιχείων.

Αναδημοσίευση: energia.gr (Πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου