.

Αποτελέσματα συνεδρίασης Συμφώνου Συνεργασίας με τη ΔΕΗ για μετεγκαστάσεις - προσλήψεις

Στη συνεδρίαση του "Συμφώνου Συνεργασίας – Συνύπαρξης της ΔΕΗ ΑΕ με την τοπική κοινωνία», με θέμα: «Ενημέρωση για θέματα ΔΕΗ – Μετεγκαταστάσεις» έγινε ενημέρωση των παρόντων μελών για όσα διεμήφθησαν στην Αθήνα και ιδιαίτερα για το θέμα των μετεγκαταστάσεων. Αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο του Νομαρχιακού Συμβουλίου ότι εστάλησαν προσκλήσεις στα Δημοτικά Συμβούλια για να γνωμοδοτήσουν επί της μελέτης έως την 23η Μαρτίου 2010 δεδομένου ότι την 26η Μαρτίου είναι το πέρας της προβλεπόμενης από τον νόμο ημερομηνίας αναμονής αντιρρήσεων ώστε κατόπιν να γνωμοδοτήσει το Νομαρχιακό Συμβούλιο. Επίσης έγινε αναφορά από τον Νομάρχη Κοζάνης αναφορικά με το "μνημόνιο" που θα ενσωματωθεί στη μελέτη
- ώστε να διασφαλίζονται οι μετεγκαταστάσεις, κατόπιν συμφωνίας με τη ΔΕΗ - ότι είναι σε στάδιο επεξεργασίας με τη συνδρομή όλων των εμπλεκομένων.
Συζητήθηκαν επίσης τα θέματα των προσλήψεων με τον Πρόεδρο του Σπάρτακου κ. Αδαμίδη να αναφέρει όσα ειπώθηκαν κατά τη συνάντηση του Σωματείου με τον Πρόεδρο της ΔΕΗ. Οι παριστάμενοι εμμένουν στην άποψη τους για άμεση απορρόφηση όλων των προσληφθέντων.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου